Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


organisatienummer

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
organisatienummer [2018/09/24 19:07]
michel
organisatienummer [2018/09/27 22:49] (huidige)
michel
Regel 20: Regel 20:
  
 ===== Calculator ===== ===== Calculator =====
-<​html>​ + 
-<​script>​const monthNames=["​januari","​februari","​maart","​april","​mei","​juni","​juli","​augustus","​september","​oktober","​november","​december"​];​function Convert(){var e=document.getElementById("​orgaInput"​).value,​t=parseInt(e);​isNaN(t)&&​(t=0),​e.value=t,​date=new Date(1976,​10,​8),​date.setDate(parseInt(e)+date.getDate());​var a=date.getDate()+"​ "​+monthNames[date.getMonth()]+"​ "​+date.getFullYear();​document.getElementById("​OrgaCalc"​).innerHTML=a}</​script>​ +~~BatsSoft:​organisatienummer~~
-<form action="/"​ method="​post">​ +
- Organisatienummer:<br /> +
- <input oninput="​Convert()"​ id="​orgaInput"​ type="​number"​ placeholder="​1234"/><​br /> +
- Datum: <span id="​OrgaCalc">​Voer hierboven een organisatienummer ​in.</​span>​ +
-</​form>​ +
-</​html>​+
organisatienummer.txt · Laatst gewijzigd: 2018/09/27 22:49 door michel